Zorgvuldig geselecteerd assortiment
24/7 persoonlijke ondersteuning
Betrouwbaar & veilig

Privacybeleid

Versie 24 augustus 2019

Voor verdere vragen
Ten opzichte van de vorige versie van dit privacybeleid hebben we de paragrafen in verband met Cookies verplaatst naar een aparte pagina
Cookiebeleid
.
Abel & Tosh geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.
Op deze pagina beschrijven wij het privacybeleid dat van toepassing is op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Abel & Tosh. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd aan te passen, mocht dit bijvoorbeeld vanwege wettelijke eisen noodzakelijk zijn. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Het privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via ons
Contactformulier
of stuur een e-mail naar
privacy@abeltosh.com
.